OTP Faktoring és a többiek: Faktoringpiaci áttekintés

Berényi Benjamin

A magyar faktoringpiac helyzete

A magyar faktoring piac óriási növekedésen ment keresztül az elmúlt években. Átlagosan 25%-al nőtt évente a bruttó faktorált forgalom 2014 és 2018 között Magyarországon. 2019-et kiemelkedő, 28%-os bővüléssel zárta a faktoring piac, majd a 2020-as évben további 13%-os növekedést ért el. Ez a gyorsan növekvő piac pedig a négy legjelentősebb piaci szereplő, az OTP Faktoring valamint az MKB, CIB és UniCredit kezében koncentrálódik. A digitális faktoring megoldás ezt a dinamikusan növekvő, de erősen koncentrált piacot forgatta fel új, és kényelmesebb szolgáltatásával.

Cikkünkben megvizsgáljuk, hogy milyen szegmensek nőttek a leginkább az elmúlt években, kik a legaktívabb szereplők és milyen hatással lehet a digitális faktoring erre a piacra. Arról, hogy mi is a faktoring és kiknek segíthet korábbi cikkünkben olvashatsz.

Egyre több kis- és középvállalat használ faktoringot

Amint azt a bevezetőben is említettük, a magyar faktoring piac jelentős növekedésen ment keresztül az utóbbi években. 2020-ra a faktorált forgalom elérte a 3.226 milliárd forintot, ami 45%-os növekedést jelent 2018-hez képest. A folyamatosan magas növekedés több hírportál figyelmét is felkeltette. De vizsgáljuk meg, hogy mi is rejlik pontosan a nagy számok mögött. 

Nem csak a volumen emelkedett, az aktív faktoring ügyfelek száma is 57%-al nőtt 2017 és 2018 között. Ezzel több mint háromezer vállalkozás vett igénybe faktoring szolgáltatást 2018-ban. Ez azt jelenti, hogy 2009 óta (eddig visszamenőleg érhetőek el a Magyar Faktoring Szövetség adatai) nem volt ennyi faktoringot aktívan igénybe vevő ügyfél Magyarországon. 2019-ben ez a szám négyezer fölé emelkedett, a tavalyi évre pedig minimálisan (6%-al) csökkent, viszont ezzel szemben a faktoring volumen növekedett, tehát kevesebb ügyfél nagyobb faktoring forgalmat bonyolított.

Ha az ügyfélméretet vizsgáljuk meg, láthatjuk, hogy a mikro szegmens, valamint a kis-középvállalati szegmens is harmadával nőtt 2017 és 2018 között. 2019 és 2020 között a kis- és a nagyvállalalti szegmens, de főleg a nagyvállalati szektor esetében figyelhető meg növekedés, itt közel a duplájára nőtt a faktorált forgalom. Míg 2016-ban a MagNet Faktor volt a legdominánsabb szereplő ezekben a szegmensekben, 2018-ra a piacot amúgy is uraló OTP Faktoring vette át a vezetést, amit a mai napig is birtokol.

Bruttó Faktorált Forgalom (milliárd Ft)
OTP Faktoring és a többiek: Faktoringpiaci áttekintés

Forrás: Faktoring Szövetség

Iparágak tekintetében, a kereskedelmi szegmensen kívül, minden ágazat által faktorált forgalom nőtt 2017 és 2018 között. A legjelentősebb növekedés magasan az építőiparban történt. Itt egy év alatt megnégyszereződött a faktorált forgalom. Valószínűsíthető, hogy ez a növekedés erős összefüggésben áll a magyar építőipar szárnyalásával. Második helyen az ipari ágazat zárt 41%-os növekedéssel, a dobogó harmadik fokára pedig a mezőgazdásági cégek futottak be. Nem véletlen, hogy erre a három ágazatra külön odafigyelnek a magyar faktoring szereplők és igyekeznek ágazat specifikus megoldásokat kínálni. 2020-ra annyi változás történt, hogy az ipari szektorban is minimálisan (1%-os) visszaesés következett be, ám a többi szegmens változatlanul növekedett.

Folytatódik a növekedés

Ez a jelentős növekedés nem csupán egyszeri ugrás a számokban, 2013 óta gyakorlatilag folyamatosan növekszik a piac. Ez 2019-ben és 2020-ban is tovább folytatódott. Ezen felül pedig nincsen olyan makró gazdasági jelző, mely szerint a növekedésnek meg kellene állnia. A kamatok továbbra is alacsonyak és egyelőre úgy tűnik azok is maradnak, a gazdaság bővül a fizetési határidők pedig továbbra is meglehetősen hosszúak. A tavalyi évben több szektorban pedig még hosszabbak lettek a kialakult gazdasági helyzet miatt. Átlagosan 15 nappal nőttek hazánkban a fizetési határidők.

Dominál a banki faktoring

Kijelenthető tehát, hogy a faktoring piac szinte minden szegletében növekedés látható. Ez az erősen növekvő piac pedig néhány nagy szereplő kezében koncentrálódik.

A négy legnagyobb szolgáltató mind banki hátterű és 2018-ban összesen a piac 81 százalékát fedték le. Ebből is a legjelentősebb az OTP Faktoring, ha pedig az első 10 piaci szereplőt vizsgáljuk, a részesedési arányuk már a 99%-ot is eléri, és ezek közül is csupán két szereplő nem banki hátterű. Így nem marad nagy volumen, amin a több mint 20 további, kisebb faktoring cég osztozhatna. A piaci részesedés aránya változatlan az utóbbi évekhez képest, hiszen még mindig a banki faktoring szolgáltatók a dominánsak. A 10 piaci szereplőből az OTP Faktoring, az UniCredit, valamint a CIB Bank a legjelentősebbek.

Az első 5 tag sorrendje és a piaci részesedése a faktorált forgalom alapján
OTP Faktoring és a többiek: Faktoringpiaci áttekintés

Forrás: Faktoringszövetség

Letarolta a piacot az OTP Faktoring

Szereplőkre lebontott, részletes piaci adatok a Faktoring Szövetség oldalán csak 2017-ig elérhetőek. Ekkor is az OTP Faktoring volt a legjelentősebb szereplő, közel 50%-os piaci részesedéssel. Érdekes, hogy ezt a piaci előnyt az OTP Faktoring mindössze 3 év leforgása alatt építette fel, hiszen 2013-ban a részesedésük csupán 2.4% volt és ezzel a kisebb piaci szereplőkhöz tartoztak. Ekkor még a piacon viszonylag egyenlő arányban osztozkodtak a cégek. Hat faktorháznak volt 10% körüli piaci részesedése (CIB, Díjbeszedő, Erste, MKB, Raiffeisen, Unicredit) és ezek a szereplők is mindössze 78%-át uralták a piacnak. Arányaiban tehát nagyobb részt tartottak kezükben a kisebb piaci szereplők. A legújabb, 2020-as adatok szerint pedig a piaci részesedés 82%-a az öt vezető (OTP Bank Nyrt., UniCredit Bank Hungary Zrt., CIB Bank Zrt., MKB Bank Zrt., Raiffesen Bank Zrt.) kezében csoportosul.

Az erős koncentráció és OTP dominancia kialakulása 2014-ben kezdődött. Az OTP Faktoring mindössze egy év alatt közel 16%-ra növelte piaci részesedését, míg a többi szereplő stagnált. Az ezt követő években is ez a tendencia folytatódott, mígnem 2016-ra beállt a már ismertetett, domináns rendszer, ami azóta is változatlan.

OTP Faktoring növekedése a piachoz képest, 2017 (Bruttó Faktorált Forgalom, milliárd ft.)
OTP Faktoring és a többiek: Faktoringpiaci áttekintés

Forrás: Faktoring Szövetség

Összességében tehát egy nagy, gyorsan növekvő és erősen koncentrált piacról beszélünk, ahol az OTP Faktoring agresszív növekedésén kívül nem sok minden történt az elmúlt években. Kényelmes helyzetben vannak tehát a nagy faktor cégek. Így pedig nem véletlen, hogy az innováció, új termékek és új csatornák bevezetése nem elsősorban ezektől a szereplőktől indult az eltelt időszakban.

Digitális faktoring: Innováció és nyitás a legkisebbek felé (2019-es adatok alapján)

Bár, mint bemutattuk, jelentősen nőtt a faktorált forgalom és soha ennyi ügyfél még nem faktorált Magyarországon, a faktoring piac továbbra is rengeteg lehetőséget rejt. A Péntech által készített ügyfél interjúk alapján kijelenthető, hogy a magyar vállalkozók egy jelentős része nem ismeri, hogy mi az a faktoring, vagy nem tudja pontosan, hogy miben tud nekik segíteni ez a pénzügyi szolgáltatás.

Azok, akik pedig tisztában vannak, hogy mire használhatnák a faktoringot, gyakran tartózkodnak a folyamat megkezdésétől. Sokakat elriaszt a szerződéskötés komplexitása. Az ügyfelek gyakran nem tudják, hogy költség, futamidő és kötelezettségek szintjén mire számíthatnak. Ezen kívül sok vállalkozás nem tudja igénybe venni a klasszikus faktoring szolgáltatást, mert vagy túl alacsony számlaértékkel rendelkeznek, vagy nem akarnak/tudnak hosszú távú faktoring keretre szerződni. Az OTP Faktoring tekintetében például az egy ügyfélre jutó átlagos faktorált forgalom közel 1,3 milliárd forintot tett ki 2017-ben. Ebből is valószínűsíthető, hogy nem a kis és közepes ügyfelek jelentik a fő célcsoportot a piacvezető faktorház számára. A legtöbb banki faktoring szereplőnél hasonló számok mutatkoznak az éves statisztikákban. Mindezt annak ellenére, hogy a kis- és középvállalati szegmens már több éve kiemelt stratégiai jelentőségű szegmensnek minősül ezeknél a cégeknél.

Új termék, új szegmens

A digitális faktoring ezzel szemben megnyitja a kisebb, illetve ritkábban faktorálni kívánó ügyfelek számára is a lehetőséget, hogy számláikat finanszírozzák. Így a piac egy új szegmenssel bővülhet és további jelentős növekedésen mehet keresztül. A digitális faktoring a klasszikus faktoringgal szemben kifejezetten ezt a szegmenst célozza meg. Ez az új szolgáltatás a magas fokú automatizmusok és a teljesen online folyamat miatt sokkal hatékonyabban tud működni, mint versenytársai. Míg egy hagyományos piaci szereplőnek már nem gazdaságos egy kisebb számla (pl. < 1.000.000 HUF) bevizsgálása és faktorálása, addig ez a Péntech rendszerein keresztül lehetséges. A digitális faktoring rendszeréről részletesebben egy korábbi cikkünkben írtunk.

OTP Faktoring és a többiek: Faktoringpiaci áttekintés

Izgalmas időszak előtt áll tehát a faktoring piac. Hosszú csend után egy erősen innovatív termék jelenik meg a piacon, amelyik sok tekintetben kihatással lehet a jelenlegi struktúrákra, tovább növelheti a forgalmat és az ügyfélállományt, valamint erősen javíthat az ügyfélélményen.

A Péntech digitális faktoring piaci jelenléte

Cikkünk első megjelenése óta közel 2 év telt el, ami alatt sok minde változott mind a gazdaságban, mind a faktoring piacon. 2020-ban ugyan nem folytatódott a korábbi évekre jellemző 20% fölötti növekedés, ami valószínűsíthetően a koronavírus okozta gazdasági megingással magyarázható. Azonban mindenképpen fontos megemlíteni, hogy válsághelyzet ellenére is 13%-os volt a növekedés.

A faktoring piac megérett a digitalizációra. Az elmúlt másfél év remekül igazolja, hogy mekkora szükség van az online, bárhonnan elérhető gyors szolgáltatásra. A Péntech ügyfélköre óriásit növekedett, ami a rugalmasságnak, a versenyképes árnak, az átlátható és gyors ügyintézésnek is köszönhető. Tapasztalataink szerint továbbra is számos olyan vállalkozó van, aki nem ismeri a faktoring fogalmát, vagy hogy miben nyújthat segítséget neki ez a szolgáltatás. Ezért amellett, hogy egy egyszerű megoldást kínálunk, igyekszünk minél több vállalkozó figyelmét felhívni a faktoring nyújtotta kedvező lehetőségekre.

Digitális faktoringgal kapcsolatos egyéb információk a faktoring oldalunkon érhetők el. Szakértőink pedig az [email protected] címen várják az esetleges kérdéseket.

Milyen finanszírozási kihívásokkal kell ma a magyar vállalkozásoknak megküzdeniük, és hogyan segít ebben a faktorálás? -»

A vállalkozói hitel számos új lehetőséget nyithat meg egy kkv előtt. Igényeld felkészülten átfogó kisokosunk segítségével ->

Amikor egy-egy cél megvalósításához nem áll rendelkezésre elegendő anyagi forrás, felmerül a kérdés: hitel vagy lízing konstrukció a megfelelő megoldás? Melyik a gazdaságosabb egy

Iratkozz fel hírlevelünkre

Iratkozz fel, hogy mindig értesítést kapj amikor új blogposzttal jelentkezünk!