Faktoring kisokos: a faktoring fogalma és 5 dolog amit mindenképp tudni kell

Előző cikkeinkben bemutattuk, hogy mi az a faktoring, valamint hogy működik a faktoring folyamat. Ebben a blog posztban kiemeljük azt az 5 dolgot, amit feltétlenül tudnia kell annak, aki faktorálni szeretne. 

Ez az öt dolog pedig a következő:

1) Mi a különbség a faktoring és a hitel közt? 

2) Ki faktorálhat?

3) Hol lehet faktorálni?

4) Ki viseli a kockázatot?

5) Mennyibe kerül a faktoring?

A faktoring fogalma

A faktoring egy vállalatfinanszírozási folyamat, mely során a cég engedményezi, vagyis gyakorlatilag eladja vevőszámláit egy faktorcégnek. A folyamatban három szereplő vesz részt: a számláját eladó cég, a vevő és a faktorcég. A cég a pénzt rögtön megkapja, a vevő, aki pedig tartozik, a számla lejáratakor a faktorcégnek fizet. Ezzel a fizetési határidő akár 24 órára csökkenthető.

1) Mi a különbség a faktoring és a hitel közt?

Az első és legfontosabb tudnivaló, hogy a faktoring nem hitel. Nagyon hasonló, de a szó szoros értelmében nem az.

A hitel viszonylag széles körben ismert pénzügyi szolgáltatás:

Résztvevők: A hitelezés két fél közt létrejövő kapcsolat, amiben az egyik fél, a hitelező, pénzt kölcsönöz a másik félnek, az adósnak, egy meghatározott időszakra. 

Fedezet: A hitelező ezt a kölcsönt adhatja fedezet nélkül, vagy valamilyen fedezetre, aminek keretében az adós valamilyen eszköze, vagyontárgya (pl. autó, ingatlan) jelzálog alá kerül. Ha az adós nem fizeti vissza a tartozását, a hitelező a jelzálog alá került vagyontárgyat felhasználhatja a hitel törlesztésére. 

Ügylet: A hitelező a hitelt adhatja úgymond “pénzbeli” hitelként (azaz a hitelező valamilyen formában pénzt ad az adósnak), vagy – implicit – hitelezhet, azzal, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás kifizetését később hajtja be.

Futamidő: Hitelt akár pár napos vagy hónapos futamidőtől (pl. cégeknél forgóeszköz hitel vagy lakossági oldalon hitelkártya hitel) egészen az évtizedes hosszúságú futamidőig (pl. jelzáloghitel / lakáshitel) lehet igényelni.

A faktoring ettől több szempontból is különbözik. 

Résztvevők: A legalapvetőbb különbség az, hogy a faktoring szolgáltatás három szereplő közt zajlik: egy eladó (szállító), egy vevő és egy faktorház kell hozzá. A szállító és a vevő közt beszállítói kapcsolat van, azaz az előbbi terméket vagy szolgáltatást ad el az utóbbinak. A vevő az árut vagy szolgáltatást viszont nem egyből, hanem valamilyen határidőre fizeti ki.  Az eladó éppen ezért fordul a faktorházhoz, hogy addig se maradjon teljesen a pénze nélkül, amíg a vevő kifizeti őt. A faktorház ezért megvásárolja a szállító kintlévőségét, így a vevő nem az eladónak, hanem a faktorháznak fizet. A hitelben látottakhoz képest tehát a hitelező a faktorháznak felel meg, viszont az adós gyakorlatban kettéválik: a pénzt a szállító kapja, de a vevő fizeti vissza.

Fedezet: A faktoringhoz szükséges is fedezet, meg nem is: a hitelhez hasonló fedezet nem része egy faktoring ügyletnek, viszont maga a megvásárolt számla vagy követelés bizonyos szempontból tekinthető úgy, mint fedezet, mivel mögötte egy leszállított áru vagy elvégzett szolgáltatás áll. Jelzálogról viszont szó sincs.

Ügylet: A faktoring ügylet minden esetben egy termék vagy szolgáltatás eladásához kapcsolódik – csak létező számlát lehet eladni. A hitellel szemben ezért a faktoring termékek kisebb családot alkotnak mint a hitelek.

Futamidő: a faktoring szolgáltatás futamideje ennek megfelelően az egyes árukért és szolgáltatásokért való fizetési határidőkhöz igazodik, így pár hetes futamidőtől 120-180 napos futamidővel dolgozik a legtöbb faktorház.

2) Ki faktorálhat?

Mi következik abból, hogy a faktoring nem ugyanaz, mint a hitel? A legfontosabb az, hogy nem csak az tud faktoringot használni, aki hitelképes.

Ahhoz, hogy valaki hitelt kapjon, sok szigorú követelménynek kell megfeleljen: kiszámítható, stabil üzleti teljesítményt kell felmutatnia, lehetőleg kiegyensúlyozott vevői-szállítói körrel, egészséges pénzügyi mutatókkal, biztosítékként használható pénzeszközökkel és vagyontárgyakkal. Erre azért van szükség, mert a hitelező biztosra akar menni, hogy ami kölcsönt ad, azt az adós végül visszafizeti. A hangsúly a kockázatvállaláson van: a hitelező az adós nem-fizetési kockázatát viseli. 

Ahogy viszont a faktoring résztvevők és ügylet leírásánál láttuk, a hitelhez képest aki az összeget kapja és aki visszafizeti, az két külön vállalkozás. Tehát amikor egy pénzintézet faktoring szolgáltatást nyújt, akkor elsősorban nem az ügyfelének (a beszállítónak) a kockázatát viseli, hanem annak, akitől a visszafizetést várja: a vevőtől. 

Érdekel a faktoring?

Kérd azonnali ajánlatunkat!

Hogyha tehát – szokásos példánknál maradva – egy tejüzem önmagában nem, vagy csak rossz feltételek mellett juthatna hitelhez, de mellette egy nagy hipermarket-láncnak szállít be, jó eséllyel folyamodhat faktoringért, hiszen a faktorház a hipermarket-lánc nem-fizetési kockázatát szívesebben vállalja, mint egy kis tejüzemét.

3) Hol lehet faktorálni?

Ahogy a cikkünkben bemutattuk, a magyar faktoring piacon a legnagyobb szereplők bankok: a Faktoring Szövetség 2018-as statisztikái alapján a négy legnagyobb szereplő rendre az OTP Faktoring, az UniCredit, a CIB és az MKB. 

Ez viszont nem azt jelenti, hogy csak bankoknál lehet faktorálni. A banki faktor-részlegek és leányvállalatok mellett léteznek független (nem banki) faktorházak is, mint például az 5. legnagyobb Díjbeszedő Faktorház, vagy a BÁV Faktor [a Péntech Solutions a BÁV függő ügynöke]. 

A lényegi különbség a banki és független faktorházak közt, hogy az előbbieknél a faktoring a fő banki tevékenységek (pl. hitelezés, betéti számlák) kiegészítő szolgáltatása. Ebből következik, hogy a faktorálást a banki szereplők gyakran saját bankjuknál vezetett számla nyitásához kötik. A független faktorházaknál ez nem jellemző. Ezen túl, a nem banki faktor cégek kisebbek, és ebből következően rugalmasabbak tudnak lenni. 

Digitális faktoringot, ahol a teljes folyamat online és egyszerűen zajlik pedig Magyarországon csak a Péntech oldala kínál. A folyamatról bővebben itt tudsz olvasni, egy rövid regisztráció után pedig már ingyenes ajánlatot is kérhetsz.

4) Ki viseli a kockázatot?

A faktoringnak két nagy fajtája van: a visszkeresetes (visszterhes) és nem visszkeresetes (vissztehermentes) faktoring. A kettő közti különbség húsbavágó. Ahogy a fenti összehasonlításnál is bemutattuk, a faktorház elsősorban a vevő kockázatait viseli. Azért csak “elsősorban” és nem a “kizárólag a vevő kockázatait”, mert bizonyos esetekben a kötelezettség visszaszállhat a vevőre. 

Ez a szerződéstől függ. A visszkeresetes faktoring azt jelenti, hogy ha a vevő mégsem fizet, akkor a követelés (tehát a faktorház felé való kifizetés kötelezettsége) visszaszáll a szállítóra. Ebben az esetben tehát a faktoring cég nem közvetlenül a vevő bedőlési kockázatát vállalja, hanem a vevő és a szállító kombinált kockázatát. Ha a vevő nem fizet, valamennyi esélye még lesz a faktorháznak, hogy a szállítótól behajtsa a tartozást.

Hogy mit jelent ez az ügyfél (azaz a szállító) szempontjából? A visszkereset kétélű fegyver: egyfelől, mivel a faktorház kisebb kockázatot visel (a vevő és a szállító egyszerre kell bedőljön, hogy a faktornak ne fizessenek vissza), a faktoring szolgáltatást olcsóbban tudja adni az ügyfeleknek. Másfelől viszont a szállító nem szabadul meg teljesen a vevő teljesítési kockázatától, hiszen ha a vevő nem fizet vissza, akkor a szállító kell, hogy fizessen. 

A nem-visszkeresetes faktoring a fenti ellentéte. Itt a vevőkövetelés teljesen átszáll a faktorházra, tehát ha a vevő mégsem fizet, akkor a veszteséget a faktorháznak kell elviselnie, és az ügyfél (a szállító) érintetlen marad. Természetesen ez nincs ingyen: a nem-visszkeresetes faktoring drágább – és ritkábban is használt – szolgáltatás.

5) Mennyibe kerül a faktoring?

És végül a legfontosabb: hogyan árazzák a faktoring szolgáltatást, mennyi az annyi. A legegyszerűbben a digitális faktoring árazását lehet megérteni. Az alábbi linken elérhető faktoring kalkulátorunk, amin keresztül egy első becslést kap várható költségeiről.

Hagyományosabb szolgáltatóknál, ahogy cikkünkben írtuk, a faktoring költsége rengeteg szemponttól függ, elsősorban a vevőtől és szállítótól, valamint az ő pénzügyi helyzetüktől, hitelképességüktől, illetve magától az ügylettől. Az ügylet alatt azt értjük, hogy milyen kapcsolat van a vevő és a szállító közt, mi az a termék vagy szolgáltatás, ami a két fél közt gazdát cserél, mennyi időre fizet a vevő, vannak-e beépített garanciák a szerződésben (visszáru és társai).

De nem csak ezek a szempontok számítanak: a szolgáltatás ára függ az ügyféltől is (például igényel-e az ügyfél biztosítást), valamint külső tényezőktől, mint amilyen a bankközi kamatok szintje. Utóbbi esetében két fontos kamatláb befolyásolja a legtöbb ügyletet: a Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb (angol nevén “Budapest Interbank Offered Rate” – röviden: BUBOR), illetve ennek a kamatlábnak az euro változata, az Euro Bankközi Hitelkamatláb (angolul “Euro Interbank Offered Rate”, azaz az Euribor). Ezek a számok azt mutatják meg, hogy mennyibe kerül egy faktoring cégnek pénzt szereznie, amit aztán faktoringra használhat. Ha a bankközi kamatlábak magasak, a faktoring szolgáltatás is drágább lesz, míg mikor a bankközi kamatok alacsonyabbak, akkor a faktoring is olcsóbb lesz.

Ezektől függ tehát, hogy milyen drága a faktoring szolgáltatás. Ahogy viszont korábbi cikkünkben írtuk elég nehéz megállapítani, hogy valójában mennyibe is fog kerülni, hogyha egy cég faktorál. Ez annak köszönhető, hogy a faktoring cégek gyakran nagyon sokféle különböző díjat felszámolnak.

Az alábbiakban elmagyarázzuk a legfontosabb faktoring költségeket:

 1. Kamat vagy ügyleti kamat: Ez talán a legegyszerűbb része a díjnak. A bankközi kamatlábból és egy bizonyos kamatfelárból áll (pl. 1 havi BUBOR + 5,00%). Általában éves formátumban mutatják. Ez áttételesen a bank “pénzszerzési” költségét hárítja tovább az ügyfélre.
 2. Faktordíj: Szintén százalékos formában mutatják, gyakran 30-napos időtávra. (pl. 0,75% per 30 nap). Ez a szolgáltatás alap költsége, tehát ez az az összeg, amit a faktorház a szolgáltatás kínálatáért felszámol. Figyelem! Néhány faktorcég 10 napra számított faktordíjat jelenít meg az ajánlatában, hogy alacsonyabb számot mutasson. Éppen ezért mindig tüzetesen nézd át, hogy pontosan mit is jelent az ajánlat – vagy használj digitális faktoringot, ahol ilyen trükkökkel nem fogsz találkozni.
 3. Szerződéskötési díj: Itt már érdekesebb a helyzet, egyes faktorházak szerződésenkénti forint összeget adnak meg (pl. fix 50.000 Ft szerződésenként), mások a hitelkeret százalékában (hitellimit 0,25%-a). Ezt az összeget a szerződés megkötéséért számolja fel a faktoring cég.
 4. Faktoring hitelképesség vizsgálati díj: Általában egyszeri, forintban megadott költség (pl. 30.000 Ft). Ez magához a kockázati bevizsgáláshoz szükséges díj.
 5. Hitelbiztosítási limit bírálati díja: Nem összekeverendő az előzővel: itt a hitelbiztosításhoz szükséges bevizsgálásért fizet az ügyfél.
 6. Biztosítási díj: Ez magának a biztosításnak a költsége. Általában százalékos formában, 30-napos időszakra mutatják.

Bonyolultnak tűnik? És akkor még nem beszéltünk az ügyintézési, dokumentumpótlási, tranzakciós és folyósítási díjakról, sürgősségi felárról, késedelmi kamatokról, limitmegújítási költségekről. A hagyományos faktor termék árazása tehát nem egyszerű, de szerencsére a digitális faktoring elterjedésével ez a probléma is orvoslásra kerül.

Összefoglalva…

A faktoring szolgáltatást kevesen ismerik, ezért sokan ódzkodnak is tőle. Éppen ezért kiemeltük az öt legfontosabb tudnivalót a faktoringról, név szerint:

 1. A faktoring nem hitel. 
 2. Aki nem kap hitelt, az faktorálni még tudhat.
 3. Nem csak bankoknál lehet faktorálni.
 4. A visszkeresetes és nem visszkeresetes faktoring közti különbségek
 5. Hogyan árazzák a faktoring szolgáltatást.

A hagyományos faktoring mostani árazása bonyolult és folyamata viszonylag hosszú, éppen ezért a Péntech digitális faktoring szolgáltatása nem csak a folyamatot, hanem az árazást is egyszerűbbé teszi. Az űrlap kitöltésével vagy az alábbi linken egy rövid regisztráció után, csupán pár kattintással kérhetsz ingyenes, személyre szabott ajánlatot.

Kérj személyre szabott ajánlatot!

Ha bármilyen kérdésed vagy megjegyzésed van szolgáltatásunkkal vagy a cikkel kapcsolatban, szakértőink örömmel várják a megkereséseket az [email protected] címen.

Tudj meg többet a convenience termékek előállításáról, és a társadalmi felelősségvállalás fontosságáról az Eisberg ügyvezetőjével készített interjúnkból.

Ismerd meg a likviditás legfontosabb mutatóját, a likviditási ráta fogalmát, hogy megtudd mennyire fizetőképes céged rövidtávon!

Töltsd le Black Friday Ebook-unk, hogy teljes képet kapj a trendekről, kihívásokról és a finanszírozási megoldásokról!

Iratkozz fel hírlevelünkre

Iratkozz fel, hogy mindig értesítést kapj amikor új blogposzttal jelentkezünk!